กำลังใจดีดีสร้างได้ ด้วยตัวเราเอง ^_^เราให้กำลังใจตนเองได้
ด้วยการหยุดงานเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยว
มิใช่ทำงานจนต้องหยุดเพื่อรักษาโรค

เราให้กำลังใจตนเองได้
ด้วยการสร้างสรรค์เพื่อท้าทายตนเอง
มิใช่หวังกอบโกยผลงานจนทับถมตนเอง

เราให้กำลังใจตนเองได้
ด้วยการเปลี่ยนไปสู่งานที่เป็นสะพานแห่งความสุข
มิใช่ซึมเซาอยู่กับงานที่เป็นกำแพงแห่งความทุกข์

เราให้กำลังใจตนเองได้
ด้วยการทำงานเพื่อให้งานเป็นถนนไปสู่สิ่งที่เราหวัง
มิใช่ทำให้งานเป็นตรอกแคบๆ ที่เราจะต้องอับจน

เราให้กำลังใจตนเองได้
ด้วยการให้โอกาสตนเองที่จะผิดพลาดได้เสมอ
มิใช่คาดหวังความสุข ความสำเร็จในทุกโอกาสพอดีไปอ่านเจอจาก mail เลยเอาเล่าให้ฟังครับ...

ติดตามเรื่องเล่าดีดี...จาก http://reung-lao-dd.blogspot.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น