Earth Hour Campaign : “โครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”


รู้ไหมทำไมต้องปิดไฟ ?
“Earth Hour Campaign” หรือ “โครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 โดย WWF ประเทศออสเตรเลีย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน หน่วยงานราชการ และบริษัทเอก ชน พร้อมใจกันปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่ง ของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผลจาก การรณรงค์ในครั้งแรก ได้รับความร่วมมือจากประชนชนจำนวนกว่า 2.2 ล้านคน และผู้ประกอบการกว่า 2,000 ราย สามาถลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 10.2% ซึ่งเทียบได้กับปริมาณรถยนต์บนท้องถนนที่จะลดลง ไปถึง 48,000 คันต่อปี ดังนั้นจึงมีการรณรงค์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
มาช่วยกันทำให้ 1ชั่วโมงนี้ให้มีค่ากว่าที่ผ่่านมากับ Earth Hour 2010
WWF ประเทศไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนประชาชน ปิดไฟร่วมกัน 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา 20.30 - 21.30 น. ทำได้ง่ายๆที่บ้านของคุณ ! นะครับ


บทความจาก ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามเรื่องเล่าดีดี...จาก http://reung-lao-dd.blogspot.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น