ควันพิษ...ผู้ร้ายที่ทุกคนมองข้ามกัน


สวัสดีครับ วันนี้ผมนำเรื่องที่ใกล้ตัว ทุก ๆ ครับ แต่ทุกคนกลับมองข้ามกัน เพราะอาจจะชินและต้องพบปะอยู่ทุกวันเป็นประจำ คือ ควันพิษจากการจรากรและการขนส่ง หรือควันจากการเผ่าไหม้ ต่าง ๆ เช่น การเผาเศษขยะของชาวบ้าน การเผาเพื่อการเกษตร และร้านหมูกระทะ ต่าง ๆ ฯลฯและผมไปอ่านเจองานวิจัย ดีดี แล้วนำมาฝากกันครับ


นักวิจัยในเนเธอร์ศึกษาว่าการสูดควันพิษเข้าร่างกายนาน 1 ชั่วโมงนอกจากทำให้ปวดศีรษะแล้ว ยังอาจทำให้สมองทำงานผิดปกติได้ วารสารพาร์ทิเคิล แอนด์ ไฟเบอร์ ท๊อกซิโคโลจี ลงพิมพ์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยชุดในเนเธอร์แลนด์ว่าให้อาสาสมัคร 10 คน เลือกอยู่ในห้องที่มีอากาศสะอาดหรือห้องที่มีไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซลนาน 1 ชั่วโมงที่อยู่ในห้องและอีก 1 ชั่วโมงหลังออกจากห้องพบว่า สมองของอาสาสมัครเริ่มแสดงออกถึงความเครียดหลังจากอยู่ในห้องที่มีไอเสียได้เพียง 30 นาที และยังคงเป็นเช่นนั้นแม้ว่าออกจากห้องแล้ว
จากผลการศึกษานี้จึงคาดการณ์ได้ว่า คนในเมืองใหญ่ที่ได้รับควันพิษในอากาศนาน ๆ จะเกิดผลระยะยาวต่อร่างกายอย่างไรบ้าง
อนุภาคขนาดนาโนที่เกิดจากการจราจรติดขัดอาจจะทำให้สมองทำงานผิดปกติได้ คณะนักวิจัยระบุ ควรต้องมีการศึกษาเพื่อหาผลที่แน่ชัดต่อไป ก่อนหน้านี้เคยมีการศึกษากับสุนัขในแม็กซิโกพบว่า สุนัขที่อยู่ในกรุงเม็กซิโกซิตี้ขึ้นชื่อเรื่องการจราจรติดขัดนัก สมองมังมีแผ่นคราบคล้ายที่พบในสมองของผู้ป่วยอัลซเมอร์ ส่วนสุนัขที่อยู่ตามชนบทและมีมลภาวะน้อยกว่า สมองเสียหายน้อยกว่าสุนัขในเมือง


ขอบคุณข่าวจาก INN NEWS
ติดตามเรื่องเล่าดีดี...จาก http://reung-lao-dd.blogspot.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น